Background
10.4.2020entisöinti, verhoilu, tuunaus, konservointi, restaurointi

Mitä huonekalusi tarvitsee?

Mitä eroa on entisöinnillä ja verhoilulla? Tässä tietopaketti kaikille, olit sitten ammattiverhoilija tai tuunaaja.

Verhoilu, entisöinti, tuunaus, konservointi vai restaurointi?

Konservoinnilla tarkoitetaan kulttuuriperintöön kuuluvien esineiden säilymisen varmistamista eri tavoin. Usein erotetaan toisistaan ennaltaehkäisevä konservointi ja aktiivinen konservointi. Ennaltaehkäisevässä konservoinnissa huolehditaan muun muassa siitä, että esineen säilytysolosuhteet ovat oikeanlaiset eivätkä edistä esineen vaurioitumista. Aktiivisissa konservointitoimenpiteissä esineen kunto vakautetaan ja esineessä olevia vaurioita korjataan. Toimenpiteisiin voivat esineestä riippuen lukeutua muun muassa esineen rakenteen tukeminen, irtoavien osien kiinnittäminen ja esineen puhdistaminen.


Konservointityön tavoitteena on esineen eliniän pidentäminen ja kaikkien siihen liittyvien arvojen säilyttäminen. Tapauksesta riippuen joillekin esineille riittää pelkkä ennaltaehkäisevä konservointi, esimerkiksi oikeanlaisen säilytyksen suunnittelu, kun taas toiset esineet tarvitsevat laajempia konservointi- ja restaurointikäsittelyitä. Toimenpiteiden laajuus riippuu aina omistajan toiveista ja esineen tarpeista, kuten sen tulevasta käytöstä sekä sen taiteellisesta, historiallisesta ja rahallisesta arvosta.


Myös restaurointi käsitetään osaksi konservointia. Restauroinnilla vaurioituneen esineen ulkonäköä yhtenäistetään siten, että esineestä tulee ymmärrettävämpi. Restaurointitoimenpiteet voivat olla esimerkiksi vauriokohtien täydennystä tai restaurointimaalausta.

Entisöinti  eli entistäminen on huonekalun saattamista alkuperäistä muistuttavaan kuntoon. Useimmiten entisöinnissä pyritään käyttämään alkuperäisiä materiaaleja ja työmenetelmiä. Tavoitteena on usein saattaa entisöitävä kohde käyttöön kelpaavaksi. Entisöitävät kohteet voivat olla kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tai suvun perintöesineitä.

Huonekalujen entisöinti on 1980-luvulta lähtien tullut Suomessa suosituksi. Talonpoikaista tyyliä olevia suvun piironkeja, sivusta vedettäviä vuoteita, kaappi- ja seinäkelloja, kiikkutuoleja ja niin edelleen entistetään muistoesineiksi. Talonpoikaishuonekalut valmistettiin useimmiten männystä ja ootrattiin tai muuten koristemaalattiin. Niitä ei juuri jätetty käsittelemättömiksi.


Ammattitaitoinen entisöijä tietää miten ja millä materiaaleilla huonekalun arvon saa pysymään entisessään tai kasvamaan. Harrastelijan käsissä entisöinti muuttuu huomaamatta tuunaukseksi, etenkin kun puuosat hiotaan puhtaiksi ja entisestä verhoilusta ei jätetä tietoakaan. Silloin huonekalun alkuperäinen arvo on poissa.

20200119_133433-me.jpg

Pauliina Haimivaara

Pauliina on Verhoomo Haimivaaran yrittäjä. Hän toimii varapuheenjohtajana Savon Nuorissa Yrittäjissä, sekä on Valtakunnallisen Nuorten Yrittäjien johroryhmän jäsen.

Yhteystiedot

Verhoomo Pauliina Haimivaara

Pyöräkatu 15,

70600 Kuopio

p. 0400 464 168


info(at)verhoomohaimivaara.fi

Facebook

Copyright Verhoomo Haimivaara. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.